Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

Perkhidmatan Perunding Arkitek Bagi Melaksanakan Kerja-Kerja Pembaikan Dewan Serbaguna Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Lembaga Lebuhraya Malaysia DiWisma Lebuhraya Kajang,Selangor Darul Ehsan.

Kontraktor Berjaya Yaakob Ariffin Architect
Nilai
RM 373552.09
Tarikh Mula Jualan Dokumen 27.06.2018
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 09.07.2018
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Berdaftar dengan : i) Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) DAN ii) Kementerian Kewangan Malaysia dibawah kod bidang 330201 (Arkitek) Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan dan Lembaga Arkitek Malaysia masih sah.
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya firma perunding yang menghadiri taklimat dibenarkan untuk menyertai tender ini. Sesi taklimat tender kepada perunding akan diadakan pada 29 Jun 2018 jam 10.00 pagi di Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.

2. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Perunding tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia.

3. Perunding dikehendaki membawa dan mengemukakan Sijil Asal Pendaftaran Lembaga Arkitek Malaysia dan Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.

4. Satu (1) SALINAN ASAL dan dua (2) salinan CADANGAN TEKNIKAL dan satu (1) SALINAN ASAL dan dua (2) salinan  CADANGAN KOS  hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berasingan yang berlakri dan ditandakan “CADANGAN TEKNIKAL” dan “CADANGAN KOS” di sebelah kiri setiap sampul berkenaan. 

5. DOKUMEN TENDER ASAL, satu (1) CD yang mengandungi soft copy borang-borang, kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos di atas hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar/kotak yang berlakri (sealed) dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.

6. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 2018-06-29 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Aras 1, Blok A Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km. 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000,Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 tengahari di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2018-07-17