Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

Cadangan Kerja-kerja Penyenggaraan Dan Pembaikan Kecil DiPejabat Wilayah Timur, Kuantan, (2018-2020)

Kontraktor Berjaya Ikin Construction
Nilai
RM 447646.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 02.02.2018
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 09.02.2018
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputra yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut.
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam gred CIDB Gred G2, Kategori B dan pengkhususan B24Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran, CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama salinan asal Sijil Perakuan Pendaftaran, CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan.

2. Dokumen Sebutharga boleh dibeli semasa taklimat diadakan atau di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor antara jam 8.00 pagi hingga 1.00 tgh dan 2.00 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Isnin hingga Khamis. Manakala jam 8.00 pagi hingga 12.15 tgh dan 2.45 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Jumaat. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

3. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 2 Februari 2018 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Pejabat Wilayah Timur, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Persimpangan Bertingkat Kuantan-LPT, 26050 Kuantan, Pahang. Kehadiran pada sesi taklimat ini adalah diwajibkan.

4. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat seperti di atas sebelum atau pada 12 Februari 2018 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran, CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian. (Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7(iii)(a)(3)

 

Lawatan Tapak Tarikh: 02-02-2018 Tempat: Bilik Mesyuarat Pejabat Wilayah Timur, LLM, Persimpangan Bertingkat Kuantan -LPT. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat
Tarikh dan Waktu Tutup 2018-02-12