Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR PENYIAP BAGI PROJEK SAKIT KERAJAAN

Tarikh Mula Jualan Dokumen 16.10.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 06.11.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pra-Kelayakan adalah dipelawa kepada kontraktor yang berdaftar dengan CIDB/PUKONSA/UPKJ/ Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi pra-kelayakan berikut
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

a) PENDAFTARAN KONTRAKTOR

i. Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dengan CIDB

  • Gred : G3, G4, G5, G6 DAN G7
  • Kategori: terbuka kepada semua kategori
  • Pengkhususan: terbuka kepada semua jenis pengkhususan

ii. Mempunyai sijil-sijil seperti berikut (jika berkenaan):

  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  • Sijil Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA)
  • Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding, Negeri Sarawak (UPKJ)

iii. Syarat Tambahan: Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) (jika ada)

iv. Tempoh pendaftaran masih sah berkuatkuasa melebihi tiga (3) bulan dari tarikh tutup pra-kelayakan

b) SCORE CIDB

Mempunyai sijil score cidb dengan minimum 3 bintang dan masih berkuatkuasa melebihi tiga (3) bulan dari tarikh tutup pra-kelayakan

c) KEUPAYAAN KONTRAKTOR

  • Mempunyai nett worth melebihi 20% dari Nilai Tahunan Baki Kerja (NTBK) atau modal pusingan melebihi 10% dari NTBK atau modal mudah cair melebihi 5% dari NTBK
  • Keutamaan diberikan kepada kontraktor yang mempunyai pengalaman yang mencukupi dalm projek kerajaan/swasta
  • Tidak mempunyai rekod prestasi kerja semasa yang sakit
  • Tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dalam tempoh (5) tahun terkini

d)Kontraktor hendaklah bebas daripada sebarang tindakan undang-undang seperti jenayah, senarai hitam dan tatatertib daripada mana-mana badan kawalselia

Lawatan Tapak -
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA, BAHAGIAN KEWANGAN TINGKAT BAWAH, BLOK A, KEMENTERIAN KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN 50580 KUALA LUMPUR
Masa Pembelian Dokumen -
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama
-
Tempat Tutup Tender/Sebutharga
-
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-11-14