Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SISTEM MAKLUMAT TOL (TIS) DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Kontraktor Berjaya Quatriz System Sdn. Bhd.
Nilai
RM 328100.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 05.10.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 16.10.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Kod Bidang ICT 210103 ATAU 210104
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

1.Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil berkenaan.

Lawatan Tapak Tarikh: 05-10-2017 Tempat: Bilik TMC Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan *PERHATIAN: Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 tengahari di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-10-20