Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN SENITAMAN BAGI KAWASAN WISMA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG SELANGOR (2017-2019)

Kontraktor Berjaya ANJUNG RIMBUN
Nilai
RM 433002.20
Tarikh Mula Jualan Dokumen 21.09.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 29.09.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut : Gred G2, CE14 (Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian (Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7(iii)(a)(3)
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1.Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kontraktor CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibernarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB)  yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan.

  2. Dokumen sebutharga boleh dibeli semasa taklimat diadakan atau di  Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor jam 8.00 pagi hingga 1.00 tgh dan 2.00 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Isnin hingga khamis. Manakala jam 8.00 pagi hingga 12.15 tgh dan 2.45 hingga 4.30 ptg pada hari Jumaat. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00  setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

3.Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 21 September 2017 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat TMC, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Km-6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang. Kehadiran pada sesi taklimat ini adalah di Wajibkan <!-- [if !supportLists]-->   

4. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat seperi di atas sebelum atau pada 2 Oktober 2017 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling terendah atau mana-mana tawaran.

 

*PERHATIAN:

Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kontraktor CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian. (Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7(iii)(a)(3)

Lawatan Tapak Tarikh: 21-09-2017 Tempat: Bilik Mesyuarat TMC Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia ,KM6, Jalan Serdang-Kajan Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-10-02