Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI PEJABAT WILAYAH UTARA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, PULAU PINANG ( 2017-2019

Kontraktor Berjaya Janji Mutiara Trading
Nilai
RM 429879.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 14.09.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 25.09.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut G2, B24. Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian, (ArahanPerbendaharaan PK 2.1 para 7(iii)(a)(3).
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1.Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibernarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran CIDB, Sjil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (PKK)  yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan.

 

2. Dokumen sebutharga boleh dibeli semasa taklimat diadakan atau di Bahagian UkurBahan dan Kontrak Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Wisma Lebuhraya KM6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang Selangor Darul Ehsan antara jam 8.00 pagi hingga 1.00 tgh dan 2.00 petang hingga 4.30 petang hari isnin hingga khamis. Manakala jam 8.00 pagi hingga 12.15 tgh dan 2.45 ptg hingga 4.30 ptg hari jumaat.  Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

 

3. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 14 September 2017 jam 10.00 pagi di  Bilik Mesyuarat, Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang Kehadiran pada sesi taklimat ini adalah diwajibkan.

                                                                 

4.Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat seperti di atas sebelum jam 12.00 tengahari pada 28 September 2017. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Perhatian :

Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian. (Arahan  Perbendaharaan PK 2.1 para 7(iii) (a) (3).

Lawatan Tapak Tarikh: 14-09-2017 Tempat: Bilik Mesyuarat Pejabat Utara Pulau Pinang, LLM Batu 7, Jln Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-09-28