Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH UNIT BARU SISTEM ‘UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY’ (UPS) BAGI PUSAT DATA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG SELANGOR (2017)

Kontraktor Berjaya ALLIANCE ENTREPRENEUR SERVICE SDN. BHD.
Nilai
RM 137119.70
Tarikh Mula Jualan Dokumen 28.08.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 08.09.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada 1. Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut: kod bidang 140203 dan 140502(Hanya Kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian- Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7.(iii)(a)(3)
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

 

1. Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibernarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa taklimat dan semasa membeli Dokumen Sebutharga.

2. Dokumen Sebutharga boleh dibeli semasa taklimat diadakan atau di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor antara pada hari Isnin hingga Khamis. Manakala jam 8.00 pagi hingga 12.15 tgh dan 2.45 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Jumaat. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima

 

3. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 28 Ogos 2017 jam 10.00 pagi di Bilik Auditorium Blob B Ibu Pejabat LLM, KM 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang Selangor. Kehadiran taklimat ini adalah di wajibkan

4.  Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti Sebutharga di alamat seperti di atas sebelum atau pada jam 12.00 tengahari pada 11 September 2017. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Perhatian :

Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga.  Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.  Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi sahaja yang layak untuk mengambil bahagian (Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7.(iii)(a) (3)                                                             

Lawatan Tapak Tarikh: 28-08-2017 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan KontrakTing 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia,Km6, Jalan Serdang-Kajang,43000 KajangSelangor Darul Ehsan
Masa Pembelian Dokumen Isnin-Khamis 8.00 pg -1.00 tgh, 2.00 ptg-4.30 ptg. Jumaat 8.00 pgi - 12.15 tgh, 2.00 ptg -4.30 ptg
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan & Kontrak, Tingkat. 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-09-11