Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

CADANGAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SISTEM MAKLUMAT TOL (TIS) DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Tarikh Mula Jualan Dokumen 08.08.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 18.08.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada 1. Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut : Kod Bidang ICT 210103 atau 210104 (HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DALAM NEGERI YANG SAMA DENGAN LOKASI KERJA SAHAJA YANG LAYAK UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN - ARAHAN PERBENDAHARAAN PK 2.1 PARA 7 (III) (A) (3)
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1.  Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan diatas. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama salinan asal Sijil Akuan PendaftaranKementerian Kewangan Malaysia, Sjil Pengiktirafan Bumiputera dari Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sjil sijil berkenaan.

2.  Dokumen Sebutharga boleh di beli semasa taklimat diadakan atau datang ke Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor antara jam 8.00 pagi hingga 1 tgh dan 2.00 ptg hingga 4.30 ptg  pada hari Isnin hingga Khamis. Manakala jam 8.00 pagi hingga 12.00 tgh dan 2.45 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Jumaat. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

3. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 8 Ogos 2017 jam 10.00 pagi di Bilik Auditorium Blok B, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, Selangor.  Kehadiran pada sesi taklimat adalah diwajibkan.

                                                                 

4. Dokumen Sebutharga yang siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga  di alamat seperti di atas sebelum atau pada jam 12.00 tengahari pada 21 Ogos 2017. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

 Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan.  Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kontraktor CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenaran. Hanya kontraktor yang berdaftar dalam negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja yang layak untuk mengambil bahagian. (Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7 (iii) (a) (3).

 

 

 

 

 

 

 

Lawatan Tapak Tarikh: 08-08-2017 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan KontrakTing 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia,Km6, Jalan Serdang-Kajang,43000 KajangSelangor Darul Ehsan
Masa Pembelian Dokumen Isnin-Khamis 8.00 pg -1.00 tgh, 2.00 ptg-4.30 ptg. Jumaat 8.00 pgi - 12.15 tgh, 2.00 ptg -4.30 ptg
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan KontrakTingkat 1, Blok A, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Km-6 Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-08-21