Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEPASANGAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN PEJABAT WILAYAH TIMUR (II) AJIL TERMASUK RUMAH REHAT & TETAMU DAN PONDOK PENGAWAL LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM), AJIL, TERENGGANU (2017-2019)

Kontraktor Berjaya Ajil Lighting & Electrical
Nilai
RM 216219.50
Tarikh Mula Jualan Dokumen 23.03.2017
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 03.04.2017
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB - G2, ME 11 (KONTRAKTOR NEGERI TERENGGANU SAHAJA)
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

 

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

1.Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Pendaftaran Kontraktor CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran CIDB, Sjil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (PKK)  yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan.

 

2.Dokumen Sebutharga boleh dibeli semasa taklimat diadakan atau datang ke Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor antara jam 8.00 pagi hingga 1.00 tgh dan 2.00 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Isnin hingga Khamis. Manakala jam 8.00 pagi hingga 12.15 tgh dan 2.45 ptg hingga 4.30 ptg pada hari Jumaat. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

3.  Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 23 Mac 2017 Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Pejabat Wilayah Timur (II) LLM, Ajil, Terengganu.  Kehadiran sesi taklimat ini adalah di wajibkan.

4.  Dokumen sebutharga yang telah siap diisi dengan lengakap hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga di alamat seperti di atas sebelum jam 12.00 tengahari pada 10 April 2017. LLM tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana mana tawaran

PERHATIAN

Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan.  Hanya penama didalam Sijil Pendaftaran Kontroktor CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat sebutharga. Wakil kontraktor selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.

Lawatan Tapak Tarikh: 23-03-2017 Tempat: 4. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 23 Mac 2017 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Pejabat Wilayah Timur (II) LLM, Ajil, Terengganu. Kehadiran pada sesi taklimat ini adalah diwajibkan. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2017-04-10