Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

Cadangan Penyewaan Tanah Pengambilan Untuk Institut Latihan Dan Pengurusan Lembaga Lebuhraya Malaysia (ILPLLM) Di Kuantan, Pahang Darul Makmur(Tujuan penyewaan adalah untuk pihak penyewa mengambil hasil kelapa sawit dan penjagaan kawasan serta pembajaan tanaman (kelapa sawit) yang terdapat dalam tanah pengambilan ILPLLM dari semasa ke semasa dalam tempoh sewaan. Penyewa adalah dilarang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti lain tanpa kelulusan dari pihak LLM. Jika pihak penyewa menjalankan aktiviti-aktiviti lain ini tanpa kelulusan LLM, pihak LLM berhak untuk menamatkan perjanjian ini dengan memberi satu bulan notis).

Kontraktor Berjaya Vigorous Galaxy Enterprise
Nilai
RM .00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 23.10.2015
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 03.11.2015
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Syarikat-syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di Malaysia*Mempunyai pengalaman dalam industri berkaitan kelapa sawit adalah satu kelebihan.*Keutamaan adalah kepada syarikat Bumiputera daripada negeri Pahang.
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Syarikat dikehendaki membawa Sijil Asal Pendaftaran Syarikat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil berkenaan semasa membeli dokumen. 2. Pemilik syarikat hanya boleh mewakili satu syarikat sahaja. Dokumen Tawaran hanya dijual kepada wakil-wakil yang ditauliahkan dan telah diberi kuasa dengan sempurnanya. Surat wakil kuasa dari pegawai yang ditauliahkan adalah dimestikan. 3. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran. 4. Mana-mana syarikat yang berjaya dan dilantik bagi tawaran ini perlu mendapatkan lesen untuk mengutip dan menjual hasil kelapa sawit daripada agensi berkaitan dan mematuhi peraturan-peraturan serta undang-undang yang berkaitan.

Lawatan Tapak Tarikh: 23 Oktober 2015 Masa: 10.30 PagiTempat melapor diri bagi taklimat dan lawatan tapak adalah di Bilik Mesyuarat, Pejabat Wilayah Timur, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Persimpangan Bertingkat Kuantan-LPT, 26050 Kuantan, Pahang.• Pejabat Wilayah TimurTel: 09-561 2121 (Pejabat Wilayah Timur, LLM) Kehadiran taklimat adalah oleh Pemilik Syarikat atau wakil-wakil yang boleh membuat keputusan bagi pihak syarikat yang ditauliahkan dan telah diberi kuasa dengan sempurnanya. Surat wakil kuasa dimestikan dibawa semasa menghadiri taklimat dan lawatan tapak. (KEHADIRANDIWAJIBKAN
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan & Kontrak,Tingkat. 1, Blok A,Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang,Selangor.Tel: 03-8738 3033
Masa Pembelian Dokumen Isnin-Khamis : 8.00 am-12.30 pm- 2.00pm-4.30pm, Jumaat 8.00 -12.00, 2.45-4.30ptg
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan & Kontrak,Tingkat. 1, Blok A,Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang,Selangor.Tel: 03-8738 3033
Tarikh dan Waktu Tutup 2015-11-06