Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Muat Turun Borang

Borang Semakan Muat Turun
Borang PIPW-1 LLM - Borang Permohonan Pillar Wrap 1 Muat Turun
Borang Semakan Lukisan Rekabentuk Struktur Paparan Iklan 1 Muat Turun
LAMPIRAN A1 Borang Permohonan Boom Gate Arm Panel 1 Muat Turun
Borang PI-4 / Integriti Struktur / LLM-Laporan Integriti Struktur (Billboard Structural Integrity Test) 1 Muat Turun
Borang PI-4/LLM-Permohonan Pelepasan Wang Cagaran Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuhraya Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia 1 Muat Turun
Borang PI-3/LLM-Borang Pemeriksaan Dan Penyenggaraan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuhraya Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia 1 Muat Turun
Borang PI-3/Caj Perkhidmatan/LLM-Borang Perakuan Bayaran Caj Perkhidmatan Tahunan Mendirikan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuhraya Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia 1 Muat Turun
Borang PI-2A/LLM-Permohonan Perakuan Kelayakan Pembinaan Struktur Paparan Iklan Di Dalam Rezab Lebuhraya Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia 1 Muat Turun