Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/P/T3-09  : Panduan Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga

10 12 2009 Edition

Panduan Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga ini adalah selari dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan…

PERINCIAN
panduan
LLM/P/T2-09  : Buku Panduan Pemeriksaan Penyenggaraan Bulanan Lebuhraya

04 12 2009 Edition

Buku Panduan ini akan digunapakai oleh Jurutera dan Juruteknik Pejabat-Pejabat Wilayah, LLM sebagai…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T11-09  : Garis Panduan Pelaksanaan Kerja Peletupan Batu Di Lebuh Raya Yang Sedang…

04 12 2009 Edition

Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan tetap LLM terhadap rangka kerja pelaksanaan kerja…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T9-08  : Garis Panduan Dan Petujuk Prestasi (KPI) Perkhidmatan  Peronda Lebuhraya

20 12 2008 Edition

Kepelbagaian syarikat konsesi lebuh raya, mendorong pihak LLM menggariskan satu panduan dan menetapkan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T6-08  : Garis Panduan Perlaksanaan Pengurusan Trafik

15 12 2008 Edition

Garis Panduan ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai arahan tetap LLM terhadap rangka kerja pelaksanaan…

PERINCIAN