Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/P/A1-09 : Panduan Penulisan Garis Panduan/ Manual

30 12 2009 Edition

Panduan penulisan garis panduan/manual disediakan memandangkan keperluan menyediakan satu penulisan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T13-09  : Garis Panduan Permohonan Pembangunan Di Tepi Lebuhraya

30 12 2009 Edition

Garis Panduan ini menggariskan tentang peraturan dan prosidur bagaimana permohonan diproses dan pelaksanaan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T12-09  : Garis Panduan Penilaian Sebutharga Di Lembaga Lebuhraya Malaysia

29 12 2009 Edition

Penerbitan Garis Panduan ini  bertujuan untuk menjelaskan tatacara penilaian sebutharga kerja bagi kerja-kerja…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A5-09  : Garis Panduan Bayaran Pampasan dan Perkongsian Hasil Tol bagi Lebuhraya…

27 12 2009 Edition

Garis Panduan ini diterbitkan sebagai rujukan utama khususnya Pegawai-pegawai di Bahagian Pengawasan…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/A4-09  : Garis Panduan Pengurusan Tanah

26 12 2009 Edition

Merupakan rangkuman 4 garis panduan :

PERINCIAN