Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000
panduan
LLM/GP/A2-10  : Panduan Aturan Penyediaan dan Pengurusan Kertas Jemaah Menteri Di Lembaga…

30 12 2010 Edition

Panduan Aturan Penyediaan dan Pengurusan Kertas Jemaah Menteri Di Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) diwujudkan…

PERINCIAN
panduan
LLM/M/T3-10  : Prosidur Tetap Operasi Pengalihan Kenderaan Rosak Di Lebuhraya

30 12 2010 Edition

Prosidur Tetap Operasi (SOP) Pengalihan Kenderaan Di Lebuh Raya ini adalah dirangka berasaskan kepada…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T16-10 : Garis Panduan Pengurusan Operasi Plaza Tol

28 10 2010 Edition

Garis Panduan Pengurusan Operasi Plaza Tol ini dirangka selaras dengan usaha bersama Lembaga Lebuhraya…

PERINCIAN
panduan
LLM/GP/T17-10  : Garis Panduan Operasi dan Penyenggaraan Kawasan Rehat & Rawat (R&R) dan…

28 10 2010 Edition

Garis Panduan Operasi dan Penyenggaraan Kawasan Rehat dan Rawat dan Hentian Sebelah bertujuan untuk…

PERINCIAN
panduan
LLM/P/T7 - 10 : Panduan Tatacara  Bayaran Pemprosesan Dan Bayaran

28 10 2010 Edition

Panduan Tatacara Bayaran Pemprosesan dan Bayaran Perkhidmatan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya…

PERINCIAN