Bahasa     English     | Saiz Font :  
-A   A   +A
  | Warna :
1malaysia iso iso
Search
mobile Lawati kami melalui mobile web:
m.llm.gov.my
QR code
Visitor Count Jumlah Pelawat :

Pengurusan Kualiti

down  MS ISO 9001:2008 & MS ISO/IEC 27001:2007

Dasar Kualiti Dan Keselamatan Maklumat
 • Kami di Lembaga Lebuhraya Malaysia bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti dan pembaikan berterusan dalam pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol bagi menjamin keselamatan, keselesaan dan kepuasan pengguna-pengguna. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji akan mengikut objektif-objektif seperti:-
 • Memastikan syarikat-syarikat konsesi melaksanakan pembinaan dan pengurusan lebuh raya mengikut peruntukan-peruntukan di dalam perjanjian konsesi.
  • Mengesan dan menyelia projek-projek supaya siap mengikut jadual.
  • Mengawalselia penyenggaraan dan operasi lebuh raya dan kemudahan berkaitan mengikut manual penyenggaraan Lembaga Lebuhraya Malaysia.
  • Menganalisa pelbagai laporan berkaitan dengan keselamatan, kepuasan dan keselesaan pengguna-pengguna lebuh raya untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatannya.
 • Melatih kakitangan dan seterusnya memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti, pengendalian dan penyenggaraan lebuh raya.
 • Menjalankan operasi-operasi LLM mengikut sistem pengurusan kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2008 dan sistem pengurusan keselamatan maklumat berdasarkan ISO/IEC 27001:2013.
 • Semua pegawai dan kakitangan LLM mesti memahami dan melaksanakan keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti LLM.
Objektif Kualiti
 • Memastikan lukisan rekabentuk yang lengkap diluluskan dalam tempoh 18 hari.
 • Memastikan Syarikat Konsesi mempunyai 60% daripada keseluruhan luas tapak bina bagi tujuan memulakan pembinaan.
 • Memastikan Syarikat Konsesi menghantar Pelan Ukur (PU) bagi maksud kerja-kerja pengukuran halus (baki lot) dalam tempoh 6 bulan selepas mendapat Sijil Kesempurnaan Pembinaan Lebuhraya (SKPL) dan pengukuran halus hak milik sambungan disiapkan dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh SKPL.
 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • Projek ikut jadual : 0% hingga -10%
  • Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap Syarikat Konsesi mencapai tahap 90% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan jumlah kemalangan di lebuhraya mencapai sasaran tidak melebihi nilaian 15 mata di satu-satu lokasi dan indeks kemalangan tidak melebihi 70 kemalangan/100 juta kenderaan/km bagi sistem tol tertutup dan 15 kemalangan/1 juta kenderaan/km bagi sistem tol terbuka.
 • Menguruskan semua pembayaran tuntutan dalam tempoh 27 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima oleh LLM.
 • Memastikan Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 15 Mei tahun semasa, manakala Sijil Bayaran Pampasan Tol dan Sijil Perkongsian Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 31 Mei tahun semasa (sekiranya persetujuan data kedua-dua pihak LLM dan syarikat konsesi telah dimuktamadkan selewat-lewatnya pada 30 April tahun semasa).
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus/seminar sekurang-kurangnya 7 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.
Objektif Keselamatan Maklumat
 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • Projek ikut jadual : 0% hingga -10%
  • Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap syarikat konsesi mencapai tahap 90% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus / seminar sekurang-kurangnya 7 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.
 • Memastikan sistem aplikasi beroperasi 24 jam x 7 hari.
 • Memastikan ’downtime’ bagi kerosakan jenis
  • ‘high risk’ : 1 hari bekerja (kesan kepada semua)
  • ’medium risk’ : 3 hari bekerja (kesan kepada sebahagian)
  • ’low risk’ : 5 hari bekerja (kesan kepada individu)
 • Memberi maklumbalas tindakan kepada helpdesk dalam tempoh 1 hari bekerja.
 • Memastikan kelancaran operasi LLM dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan.
 • Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi.
 • Mencegah salah guna atau kecurian aset ICT Kerajaan.
down  MS ISO 14000:2004

Dasar Alam Sekitar
  LLM sebagai sebuah badan kawalselia yang bertanggungjawab dalam pengesanan dan penyempurnaan perancangan, pembinaan serta operasi lebuh raya tol akan memastikan;
 • Syarikat konsesi / kontraktor mematuhi aktiviti-aktiviti perancangan, pembinaan, operasi dan penyenggaraan lebuh raya yang mengambilkira kepentingan dan pemeliharaan alam sekitar ke arah pencegahan pencemaran dan pemuliharaan alam sekitar;
 • Syarikat konsesi / kontraktor mematuhi undang-undang, peraturan dan keperluan lain berkaitan dengan alam sekitar yang boleh digunapakai;
 • Syarikat konsesi / kontraktor mengkaji semula aktiviti perancangan, pembinaan, operasi dan penyenggaraan lebuh raya dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan berterusan dalam pengurusan persekitaran menerusi langkah-langkah tebatan;
 • Latihan dan sumber yang mencukupi diberikan kepada kakitangan LLM untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan bagi melaksanakan dasar ini; dan
 • Maklumbalas, aduan awam dan cadangan yang diterima daripada orang ramai dan pihak berkepentingan khasnya yang berkaitan dengan alam sekitar diurus dengan cekap dan berkesan.
Objektif Alam Sekitar
 • Memastikan syarikat konsesi / kontraktor mematuhi peraturan dan undang-undang alam sekitar semasa pembinaan dilaksanakan.
 • Memastikan aspek Alam Sekitar di Kawasan Rehat & Rawat dan hentian sebelah diuruskan mengikut undang-undang Alam Sekitar yang berkaitan.
 • Memastikan pengurangan 5% pengeluaran kertas A4 pada tahun semasa dari Stor Pusat LLM berbanding tahun sebelumnya.
 • Memastikan 10% kakitangan LLM yang telah berkhidmat melebihi 3 tahun dan 70% kakitangan berkhidmat kurang daripada 3 tahun menghadiri kursus berkaitan MS ISO 14000:2004 pada setiap tahun.
down  OHSAS 18001 : 2007 / MS 1722 : 2011

Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  Adalah menjadi dasar Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya. Pihak Pengurusan dan pekerja akan bersama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dasar ini melalui rundingan dan kerjasama bagi :-
 • Menyediakan cara dan tempat bekerja yang selamat dan sihat;
 • Menyediakan latihan kepada pekerja perihal tanggungjawab masing-masing dalam hal Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;
 • Menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian tersebut tidak berulang lagi;
 • Memastikan semua peralatan perlindungan dan pencegahan kebakaran, alat-alat pemadam api dan prosedur pengosongan bangunan semasa kebakaran dikemaskini dan diselenggara dengan elok serta mampu berfungsi semasa kecemasan dan keadaan sebenar;
 • Menyediakan kemudahan perubatan dan alat bantuan kecemasan yang mencukupi kepada semua pekerja;
 • Memastikan agenda keselamatan, kesihatan diutamakan dalam mesyuarat pengurusan, bahagian dan pejabat-pejabat wilayah;
 • Memastikan perundangan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dipatuhi dan diamalkan oleh semua pekerja;dan
 • Mengkaji semula dasar ini sekurang-kurangnya setahun sekali.
Objektif Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 • Memastikan tiada kemalangan semasa bekerja;
 • Memastikan tiada berlaku penyakit pekerjaan;
 • Memastikan tiada kemusnahan harta benda Jabatan akibat kemalangan/bencana; dan
 • Memastikan pematuhan terhadap peraturan serta perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
English
 Kemalangan km 348 arah utara dari Bidor ke Tapah.Lorong kanan terhalang. Trafik perlahan. dari KM 340.0 ke KM 327.0
PLUSU, 02-May-2016 07:04 AM
Hubungi Kami
IBU PEJABAT
Lembaga Lebuhraya Malaysia,
Wisma Lebuhraya,
KM-6, Jalan Serdang - Kajang,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

Tel: 603-87383000

Hotline Info Trafik : 1800-88-7752

Fax: 603-87373555

Emel: aduan@llm.gov.my