Bahasa     English     | Saiz Font :  
-A   A   +A
  | Warna :
1malaysia iso iso
Search
mobile Lawati kami melalui mobile web:
m.llm.gov.my
QR code
Visitor Count Jumlah Pelawat :

Pengurusan Kualiti

down  MS ISO 9001:2008

Dasar Kualiti
 • Kami di Lembaga Lebuhraya Malaysia bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti dan pembaikan berterusan dalam pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol bagi menjamin keselamatan, keselesaan dan kepuasan pengguna-pengguna. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji akan mengikut objektif-objektif seperti:-
 • Memastikan syarikat-syarikat konsesi melaksanakan pembinaan dan pengurusan lebuh raya mengikut peruntukan-peruntukan di dalam perjanjian konsesi.
  • Mengesan dan menyelia projek-projek supaya siap mengikut jadual.
  • Mengawalselia penyenggaraan dan operasi lebuh raya dan kemudahan berkaitan mengikut manual penyenggaraan Lembaga Lebuhraya Malaysia.
  • Menganalisa pelbagai laporan berkaitan dengan keselamatan, kepuasan dan keselesaan pengguna-pengguna lebuh raya untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatannya.
 • Melatih kakitangan dan seterusnya memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti, pengendalian dan penyenggaraan lebuh raya.
 • Menjalankan operasi-operasi LLM mengikut sistem pengurusan kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2008 dan sistem pengurusan keselamatan maklumat berdasarkan ISO/IEC 27001:2013.
 • Semua pegawai dan kakitangan LLM mesti memahami dan melaksanakan keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti LLM.
Objektif Kualiti
 • Memastikan lukisan rekabentuk yang lengkap diluluskan dalam tempoh 18 hari.
 • Memastikan Syarikat Konsesi mempunyai 60% daripada keseluruhan luas tapak bina bagi tujuan memulakan pembinaan.
 • Memastikan Syarikat Konsesi menghantar Pelan Ukur (PU) bagi maksud kerja-kerja pengukuran halus (baki lot) dalam tempoh 6 bulan selepas mendapat Sijil Kesempurnaan Pembinaan Lebuhraya (SKPL) dan pengukuran halus hak milik sambungan disiapkan dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh SKPL.
 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • Projek ikut jadual : 0% hingga -10%
  • Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap Syarikat Konsesi mencapai tahap 90% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan jumlah kemalangan di lebuhraya mencapai sasaran tidak melebihi nilaian 15 mata di satu-satu lokasi dan indeks kemalangan tidak melebihi 70 kemalangan/100 juta kenderaan/km bagi sistem tol tertutup dan 15 kemalangan/1 juta kenderaan/km bagi sistem tol terbuka.
 • Menguruskan semua pembayaran tuntutan dalam tempoh 27 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima oleh LLM.
 • Memastikan Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 15 Mei tahun semasa, manakala Sijil Bayaran Pampasan Tol dan Sijil Perkongsian Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 31 Mei tahun semasa (sekiranya persetujuan data kedua-dua pihak LLM dan syarikat konsesi telah dimuktamadkan selewat-lewatnya pada 30 April tahun semasa).
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus/seminar sekurang-kurangnya 7 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.

down  MS ISO/IEC 27001:2007

Dasar ISMS
  LLM sebagai sebuah badan kawal selia yang bertanggungjawab dalam pengesanan dan penyempurnaan perancangan, pembinaan serta operasi lebuh raya tol akan memastikan sistem keselamatan maklumat adalah mencukupi dan berkesan untuk melindungi pengoperasian pusat data. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji akan melaksanakan perkara-perkara berikut :
 • Memastikan pengoperasian pusat data berfungsi dengan betul dan selamat daripada sebarang ancaman dan gangguan
 • Melaksanakan penilaian risiko supaya langkah-langkah perlindungan paling berkesan dikenalpasti
 • Melaksanakan peranan dan tanggungjawab dalam mencapai objektif keselamatan maklumat berpandukan undang-undang dan peraturan semasa yang berkuatkuasa; dan
 • Menilai keselamatan maklumat secara berterusan dan mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan.
Objektif ISMS
 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • a. Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • b. Projek ikut jadual : 0% hingga -10%
  • c. Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • d. Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap syarikat konsesi mencapai tahap 90% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus / seminar sekurang-kurangnya 7 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.
 • Memastikan sistem aplikasi beroperasi 24 jam x 7 hari.
 • Memastikan ’downtime’ bagi kerosakan jenis
  • a. ‘high risk’ : 1 hari bekerja (kesan kepada semua)
  • b. ’medium risk’ : 3 hari bekerja (kesan kepada sebahagian)
  • c. ’low risk’ : 5 hari bekerja (kesan kepada individu)
 • Memberi maklumbalas tindakan kepada helpdesk dalam tempoh 1 hari bekerja.
 • Memastikan kelancaran operasi LLM dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan.
 • Melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi.
 • Mencegah salah guna atau kecurian aset ICT Kerajaan.
English
 Kalendar
Graf/Statistik
Statistik Jumlah Kemalangan Julai-Disember Tahun 2014

jumlah kemalangan
Statistik Jumlah Kemalangan Julai-Disember Tahun 2014 Mengikut Jenis Kenderaan

jumlah kemalangan-kenderaan
*jika pengguna menggunakan IE dan paparan graf terlalu besar, sila klik compatibility view di browser anda.