Bahasa     English     | Saiz Font :  
-A   A   +A
  | Warna :
1malaysia iso iso
mobile Lawati kami melalui mobile web:
m.llm.gov.my
QR code
Visitor Count Jumlah Pelawat :

Pengurusan Kualiti

down  MS ISO 9001:2008

Objektif Kualiti
 • Memastikan lukisan rekabentuk yang lengkap diluluskan dalam tempoh 18 hari.
 • Memastikan Syarikat Konsesi mempunyai 60% daripada keseluruhan luas tapak bina bagi tujuan memulakan pembinaan.
 • Memastikan Syarikat Konsesi menghantar Pelan Ukur (PU) bagi maksud kerja-kerja pengukuran halus (baki lot) dalam tempoh 6 bulan selepas mendapat Sijil Kesempurnaan Pembinaan Lebuhraya (SKPL) dan pengukuran halus hak milik sambungan disiapkan dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh SKPL.
 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • Projek ikut jadual : 0% hingga -10%
  • Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap Syarikat Konsesi mencapai tahap 88% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan jumlah kemalangan di lebuhraya mencapai sasaran tidak melebihi nilaian 20 mata di satu-satu lokasi dan indeks kemalangan tidak melebihi 70 kemalangan/100 juta kenderaan/km bagi sistem tol tertutup dan 15 kemalangan/1 juta kenderaan/km bagi sistem tol terbuka.
 • Memastikan skor indeks kepuasan pelanggan (CSI) bagi setiap lebuh raya beroperasi mencapai 80% dan dilaksanakan setiap 5 tahun.
 • Menguruskan semua pembayaran tuntutan dalam tempoh 27 hari dari tarikh tuntutan diterima oleh LLM.
 • Memastikan sijil interim perkongsian hasil/pampasan/lalulintas dan sijil verifikasi trafik dan hasil tol bagi tahun sebelumnya dikeluarkan selewat-lewatnya pada 31 Mei tahun semasa (sekiranya persetujuan data kedua-dua pihak telah dimuktamadkan selewat-lewatnya pada 30 April tahun semasa).
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus/seminar sekurang-kurangnya 7 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.

down  MS ISO/IEC 27001:2007

Dasar ISMS
  LLM sebagai sebuah badan kawal selia yang bertanggungjawab dalam pengesanan dan penyempurnaan perancangan, pembinaan serta operasi lebuh raya tol akan memastikan sistem keselamatan maklumat adalah mencukupi dan berkesan untuk melindungi pengoperasian pusat data. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji akan melaksanakan perkara-perkara berikut :
 • Memastikan pengoperasian pusat data berfungsi dengan betul dan selamat daripada sebarang ancaman dan gangguan
 • Melaksanakan penilaian risiko supaya langkah-langkah perlindungan paling berkesan dikenalpasti
 • Melaksanakan peranan dan tanggungjawab dalam mencapai objektif keselamatan maklumat berpandukan undang-undang dan peraturan semasa yang berkuatkuasa; dan
 • Menilai keselamatan maklumat secara berterusan dan mengambil tindakan pembetulan atau penambahbaikan.
Objektif ISMS
 • Memastikan kelancaran operasi pusat data dan mengambil tindakan terhadap downtime dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi sebarang masalah kritikal dan tujuh (7) hari untuk masalah yang dikategorikan sebagai tidak kritikal;
 • Memastikan proses backup dilaksanakan satu (1) kali sebulan dan pengujian restore satu (1) kali setahun;
 • Menambahbaik dan menyemak Pelan Penilaian Risiko satu (1) kali setahun;
 • Melaksanakan penyelenggaraan pencegahan empat (4) kali setahun iaitu dilaksanakan sekali bagi setiap suku tahun; dan
 • Memastikan pengemaskinian antivirus dan antispam mencapai 90%.
English
 Kalendar
Graf/Statistik
Statistik Jumlah Kemalangan Julai-Disember Tahun 2014

jumlah kemalangan
Statistik Jumlah Kemalangan Julai-Disember Tahun 2014 Mengikut Jenis Kenderaan

jumlah kemalangan-kenderaan
*jika pengguna menggunakan IE dan paparan graf terlalu besar, sila klik compatibility view di browser anda.