Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

PIAGAM PELANGGAN

Kami bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti dalam pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol bagi menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna-pengguna selaras dengan standard MS ISO 9001:2008, MS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MS 1722:2011 dan MS ISO/IEC 27001:2013. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji akan:-

  1. Membuat bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang H yang lengkap serta terdapat peruntukan kewangan.
  2. Menyerahkan tanah kepada syarikat konsesi dalam tempoh 5 hari bekerja dari penerimaan Borang K yang lengkap.
  3. Mengemukakan kertas perakuan permohonan baru mendirikan paparan iklan di dalam rizab lebuh raya untuk kelulusan Menteri dalam tempoh 42 hari bekerja.
  4. Mengemukakan kertas perakuan permohonan baru pembangunan di tepi lebuh raya untuk kelulusan Menteri dalam tempoh 42 hari bekerja.
  5. Memastikan maklum balas awal penerimaan aduan yang diterima terus daripada pengadu dimaklumkan kepada pengadu, jika boleh dihubungi, dalam tempoh 3 hari bekerja.

 


Pencapaian Piagam LLM (Dipantau Setiap 6 Bulan)

Tahun Piagam Pelanggan LLM
2018 Januari-Jun 2018
2018 Julai-Disember 2018
2017 Januari-Jun 2017
2017 Julai-Disember 2017
2016 Januari-Jun 2016
2016 Julai - December 2016
2015 Januari-Jun 2015
2015 Julai - December 2015
2014 Januari-Jun 2014
2014 Julai - December 2014
2013 Januari-Jun 2013
2013 Julai - December 2013
2012 Januari-Jun 2012
2012 Julai - December 2012
2011 Julai - December 2011
2011 Januari-Jun 2011
2010 Januari-Jun 2010
2010 Julai - December 2010