Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

KPI LLM 2019

1. Memastikan penyiapan satu projek lebuh raya dalam tahun 2019.

2. Mencapai sasaran status kemajuan pembinaan lebuh raya. 

3. Mengadakan satu program Mega Toolbox pada tahun 2019 bagi projek lebuh raya dalam pembinaan.

4. Melaksanaan pembinaan projek lebuh raya mampan disamping turut mengambilkira aspek keselamatan serta impak terhadap alam sekitar.

5. Memastikan syarikat konsesi melantik juru ukur sebelum lebuh raya disiapkan bagi tujuan penyediaan 'As Built Drawing' untuk lebuh raya baru yang akan dibuka pada tahun 2019.

6. Melaksanakan Audit Tapak Terhadap Penglibatan Kontraktor Bumiputera ke atas 5 Lebuhraya Dalam Pembinaan termasuk Audit Susulan Bagi Projek Lebuhraya Dalam Pembinaan.

7. Memantapkan pelaksanaan Building Information Modelling (BIM).

8. Memperkasakan kompetensi dan keupayaan Kontraktor Bumiputera dengan memastikan penglibatan Kontraktor Bumiputera sebanyak 30% / 60% dari nilai Kontrak bagi projek-projek Lebuhraya Penswastaan di bawah RMK-11 setelah projek lebuh raya siap.

9. Perkhidmatan Perunding Untuk Kajian Halatuju Lebuhraya Bertol di Malaysia.

10. Melaksanakan Penilaian & Penarafan Indeks Lebuhraya Hijau.

11. Melaksanakan penerbitan dan semakan semula garis panduan/ panduan/ manual LLM.

12. Melaksanakan program kajian secara usahasama dengan universiti/ agensi.

13. Mempertingkatkan rangkaian kualiti turapan lebuh raya bagi keselesaan pengguna.

14. Memastikan penyenggaraan lebuh raya yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi berada di prestasi cemerlang.

15. Meningkatkan tahap keselamatan dan mengurangkan kadar kemalangan di lebuh raya.

16. Naiktaraf kemudahan dan persimpangan di lebuh raya.

17. Memperkenalkan Sistem Kutipan Tol Menggunakan Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) Secara Berperingkat di lebuh raya.

18. Pelaksanaan Kajian Penswastaan Kutipan Tol Secara Multi Lane Free Flow (MLFF) Di Semua Lebuhraya Bertol Di Malaysia Termasuk, Tetapi Tidak Terhad Kepada Aspek Ekonomi & Komersil, Sosial, Teknologi, Undang-Undang dan Penguatkuasaan.

19. Pelaksanaan Kajian Egronomik di LLM.

20. Mencapai sasaran keuntungan sebelum cukai yang ditetapkan.

21. Melaksanakan pengauditan prestasi dan Pengauditan Susulan.

22. Pensijilan MS ISO 37001:2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah.

23. Pelaksanaan Program Branding LLM dengan meningkat imej dan komunikasi yang berkesan.

24. Pelaksanaan Pelan Strategik ICT LLM.

25. Pembangunan data GIS LLM.

 

Lihat Penetapan Pemberat

Pencapaian KPI LLM (Dipantau Setiap Tahun)
Januari-Disember 2018
Januari-Disember 2017
Januari-Disember 2016
Januari-Disember 2015
Januari-Disember 2014
Januari-Disember 2013
Januari-Disember 2012
Januari-Disember 2011
Januari-Disember 2010
Januari-Disember 2009