Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO 14001:2004 : Sistem Pengurusan Alam Sekitar

    Sejarah Pensijilan MS ISO 14001:2004 : Sistem Pengurusan Alam Sekitar

    Pengiktirafan oleh : SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

    • 29 Disember 2009 – Bagi Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.
    • Pensijilan ini telah diperbaharui semula berkuatkuasa mulai 31 Disember 2012 hingga 28 Disember 2015.