Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

YBhg. Dato’ Sr. Aziz Bin Abdullah

Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia

Assalammualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

ketua

Selamat Datang ke Portal Rasmi Lembaga Lebuhraya Malaysia. Sebagai Agensi yang bertanggungjawab ke atas pembangunan infrastruktur dan kemudahan lebuhraya bertol, LLM sentiasa menggembeleng tenaga dan usaha dalam memberikan maklumat terkini demi menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan, pengguna dan pihak berkepentingan.

Portal ini juga sentiasa dikemaskini untuk memberikan maklumat yang terkini. Sehubungan dengan itu, semua pelawat portal LLM digalakkan untuk memberikan sebarang pandangan, cadangan serta maklumbalas kepada LLM bagi meningkatkan lagi mutu penyampaian perkhidmatan kami.

Akhir sekali, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan sumbangan secara langsung dan tidak langsung kepada pembangunan portal ini. Adalah diharapkan laman portal ini berjaya menjadi medium penyampaian maklumat lebuhraya yang berkesan kepada semua pelayarnya.

Terima kasih.


Majlis Tarikh Lokasi
Ucapan Perasmian Program Hari Hijau LLM 24/10/2017 Dewan Serbaguna LLM
Ucapan Sempena Majlis Pelancaran #contactlahkami bagi Pembangunan Projek-Projek Lebuhraya SUKE & DASH 17/03/2017 Pejabat Operasi SUKE
Perutusan Sempena Majlis Perhimpunan Bulanan LLM (Februari 2017) 27/02/2017 Dewan Serbaguna LLM
Perutusan Sempena Majlis Perhimpunan Bulanan LLM (Januari 2017) 11/01/2017 Dewan Serbaguna LLM
Ucapan Sempena Program Tanggungjawab Sosial Dan Korporat: Penyerahan Kenderaan LLM Kepada Institut Latihan Perindustrian Perai 24/11/2016 Dewan Institut Latihan Perindustrian Perai, Pulau Pinang