Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

GAMBAR AKTIVITI

LAWATAN KERJA DAN PEMBUKAAN JALAN SUSUR MASUK KE ECO ARDENCE, LEBUHRAYA BARU LEMBAH KLANG

18/04/2018

JALAN SUSUR MASUK KE ECO ARDENCE, LEBUHRAYA BARU LEMBAH KLANG

PERTANDINGAN TILAWAH AL QURÁN PERINGKAT LLM

15/03/2018

AUDITORIUM, IBU PEJABAT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA