Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO/IEC 27001:2013

DASAR KUALITI DAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Kami di Lembaga Lebuhraya Malaysia bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti dan pembaikan berterusan dalam pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol bagi menjamin keselamatan, keselesaan dan kepuasan pengguna-pengguna.;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini kami berjanji akan mengikut objektif-objektif seperti:-

 • Memastikan syarikat-syarikat konsesi melaksanakan pembinaan dan pengurusan lebuh raya mengikut peruntukan-peruntukan di dalam perjanjian konsesi.
  • Mengesan dan menyelia projek-projek supaya siap mengikut jadual.
  • Mengawalselia penyenggaraan dan operasi lebuh raya dan kemudahan berkaitan mengikut manual penyenggaraan Lembaga Lebuhraya Malaysia.
  • Menganalisa pelbagai laporan berkaitan dengan keselamatan, kepuasan dan keselesaan pengguna-pengguna lebuh raya untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatannya.
 • Melatih kakitangan dan seterusnya memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti, pengendalian dan penyenggaraan lebuh raya.
 • Menjalankan operasi-operasi LLM mengikut sistem pengurusan kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2008 dan sistem pengurusan keselamatan maklumat berdasarkan ISO/IEC 27001:2013.
Semua pegawai dan kakitangan LLM mesti memahami dan melaksanakan keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti LLM.

OBJEKTIF KUALITI

 • Memastikan lukisan reka bentuk yang lengkap diluluskan dalam tempoh 18 hari.
 • Memastikan Syarikat Konsesi mempunyai 60% daripada keseluruhan luas tapak bina bagi tujuan memulakan pembinaan.
 • Memastikan Syarikat Konsesi menghantar Pelan Permohonan Ukur (PU) bagi tujuan hakmilik sambungan dalam tempoh 6 bulan selepas mendapat Sijil Kesempurnaan Pembinaan Lebuhraya (SKPL).
 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • Projek ikut jadual : 0% hingga 10%
  • Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap syarikat konsesi mencapai tahap 90% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan jumlah kemalangan di lebuh raya mencapai sasaran tidak melebihi nilaian 15 mata di satu-satu lokasi dan indeks kemalangan tidak melebihi 70 kemalangan / 100 juta kenderaan/km bagi sistem tol tertutup dan 15 kemalangan/1 juta kenderaan/km bagi sistem tol terbuka.
 • Menguruskan semua pembayaran tuntutan dalam tempoh 27 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima oleh LLM.
 • Memastikan Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 15 Mei tahun semasa, manakala Sijil Bayaran Pampasan Tol dan Sijil Perkongsian Hasil Tol untuk sesuatu tahun sebelumnya dikeluarkan sebelum 31 Mei tahun semasa (sekiranya persetujuan data kedua-dua pihak LLM dan syarikat konsesi telah dimuktamadkan selewat-lewatnya pada 30 April tahun semasa).
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus / seminar sekurang-kurangnya 7 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.

OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT

 • Memastikan Kemajuan Projek Mengikut Petunjuk Prestasi Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) seperti berikut :-
  • Projek mendahului jadual : melebihi 0%
  • Projek ikut jadual : 0% hingga -10%
  • Projek lewat jadual : -10% hingga -20%
  • Projek sakit : melebihi -20%
 • Memastikan setiap syarikat konsesi mencapai tahap 90% prestasi penyenggaraan lebuh raya bagi kerja pembaikan berkala dan 100% bagi kerja kecemasan dan rutin.
 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus / seminar sekurang-kurangnya 5 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun.
 • Memastikan capaian sistem beroperasi sehingga 97% setahun.
 • Memastikan ’downtime’ bagi kerosakan jenis
  • ‘high risk’ : 1 hari bekerja (kesan kepada semua)
  • ’medium risk’ : 3 hari bekerja (kesan kepada sebahagian)
  • ’low risk’ : 5 hari bekerja (kesan kepada individu)
 • Memastikan peratusan penggunaan kapasiti sumber server aplikasi SPPL, EPI, MHROADS dan TIS tidak melebihi 80% bagi CPU, RAM dan Hard disk.
 • Memastikan tiada insiden pencerobohan terhadap sistem aplikasi SPPL, EPI, MHROADS dan TIS.