Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

OHSAS 18001:2007/MS 1722:2011

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Adalah menjadi dasar Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.
Pihak Pengurusan dan pekerja akan bersama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dasar ini melalui rundingan dan kerjasama bagi :-

 • Menyediakan cara dan tempat bekerja yang selamat dan sihat;
 • Menyediakan latihan kepada pekerja perihal tanggungjawab masing-masing dalam hal Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;
 • Menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian tersebut tidak berulang lagi;
 • Memastikan semua peralatan perlindungan dan pencegahan kebakaran, alat-alat pemadam api dan prosedur pengosongan bangunan semasa kebakaran dikemaskini dan diselenggara dengan elok serta mampu berfungsi semasa kecemasan dan keadaan sebenar; mampu berfungsi semasa kecemasan dan keadaan sebenar;
 • Menyediakan kemudahan perubatan dan alat bantuan kecemasan yang mencukupi kepada semua pekerja;
 • Memastikan agenda keselamatan, kesihatan diutamakan dalam mesyuarat pengurusan, bahagian dan pejabat-pejabat wilayah;
 • Memastikan perundangan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dipatuhi dan diamalkan oleh semua pekerja;dan
 • Mengkaji semula dasar ini sekurang-kurangnya setahun sekali.

OBJEKTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

 • Memastikan tiada kemalangan semasa bekerja;
 • Memastikan tiada berlaku penyakit pekerjaan;
 • Memastikan tiada kemusnahan harta benda Jabatan akibat kemalangan/bencana; dan
 • Memastikan pematuhan terhadap peraturan serta perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan