Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

AHLI LEMBAGA

N/A

Pengerusi

Tempoh Lantikan : -

YBhg. Dato’ Abdul Razak bin Jaafar

Wakil Kementerian Kerja Raya

Tempoh Lantikan : 17 Sep 2017 - 16 Sep 2019

YBhg. Dato' Shahrol Anuwar bin Sarman

Wakil Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 05 Jan 2018 - 04 Jan 2020

-N/A-

Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, JPM

Tempoh Lantikan : -

N/A

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : -

Ir. Choo Kok Beng

Wakil Kepentingan Khas

Tempoh Lantikan : 01 Jun 2018 - 31 Mei 2020

Pn. Farzaana binti Muhamad

Ahli Gilir Mewakili Kementerian Kewangan

Tempoh Lantikan : 05 Jan 2018 - 04 Jan 2020

N/A

Ahli Gilir Mewakiil Unit Perancang Ekonomi, JPM

Tempoh Lantikan : -

N/A

Ahli Gilir Mewakili Jabatan Peguam Negara

Tempoh Lantikan : -