Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Dataset

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KKR dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Tajuk Format
PANJANG LEBUHRAYA BERTOL DI MALAYSIA (Maklumat Panjang Lebuhraya Bertol Di Malaysia 2017) XLSX,CSV
JALAN PERSEKUTUAN UTAMA MENGIKUT NEGERI DAN LEBUHRAYA BERTOL (Maklumat Jalan Persekutuan Utama Mengikut Negeri Dan Lebuhraya Bertol Sehingga 31.12.2016) XLSX,CSV
SENARAI LEBUH RAYA BERTOL (Senarai Panjang Lebuh Raya Bertol Yang Berfungsi) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Masuk ke Institusi Persekutuan) XLSX
PEMBEKAL BAHAN BINAAN (Maklumat Pembekal Bahan Binaan Bertaraf Bumiputera) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Masuk ke Lembaga Kemajuan Wilayah) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Persekutuan Utama Mengikut Negeri dan Lebuhraya Bertol) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Persekutuan FELDA) XLSX
JALAN PERSEKUTUAN (Jalan Masuk ke Kawasan Industri) XLSX