Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN LLM-MIMOS


24/11/2017

KAJANG, 24 November – Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sentiasa menjalinkan usahasama dalam bidang pendidikan, penyelidikan/kajian dan latihan bagi meningkatkan keupayaan agensi dalam pembangunan dan pengurusan lebuh raya. Selaras dengan itu, Memorandum Persefahaman antara LLM dengan MIMOS Berhad telah ditandatangani bagi mempergiatkan aktiviti latihan, peningkatan kemahiran personal dan perkongsian teknologi antara kedua-dua pihak. Dengan termeterainya MoU ini, hasrat untuk mewujudkan suatu asas kerjasama dan kolaborasi bersama dalam usaha berkaitan bidang penyelidikan dan pembangunan dapat direalisasikan.