Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN


26/10/2017

KAJANG, 26 Oktober - Sempena Bulan Bahasa Kebangsaan, Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) telah menganjurkan Program Memartabakan Bahasa Kebangsaan Peringkat LLM 2017. Program Memartabatkan Bahasa Kebangsaan ini diadakan selaras dengan hasrat Kerajaan dalam memperkasakan Bahasa Kebangsaan. Tujuan penganjuran program  ini adalah untuk memperkukuh dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia serta menyemarakkan peranan Bahasa Kebangsaan sebagai tonggak pembinaan negara bangsa. Melalui program ini juga sikap cinta dan bangga terhadap penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam urusan seharian dapat dipupuk agar menjadi lebih mantap dan meluas. Pelbagai pertandingan seperti penulisan dan mendeklamasi sajak, lagu puisi berkumpulan serta penerbitan video pendek telah diadakan bagi menyemarakkan program ini.